Monday, February 12, 2018

PHOTOS FROM DEPALPUR FIRST PHOTO WALKSHAHI MASJID TARA SINGH

SHAHI MASJID TARA SINGH
Darbar Hazrat Sain Abdul Razzaq (Sain Sahib) (R) Depalpur